Om Grennessminde

Historien

Grennessminde Birkerød er et behandlings- og specialskoletilbud for op til 40 børn og unge fra 2. til 11. klassetrin fordelt på seks huse.

Alle vores elever har særlige vanskeligheder og behov. Vi rummer blandt andet børn og unge med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, hjerneskader, tilknytningsforstyrrelser, socio-emotionelle forstyrrelser samt sent udviklede børn og unge som kan have en mangelfuld intellektuel udvikling.

Grennessminde Birkerød har eksisteret siden 1977, og er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte uden bindinger til politiske eller religiøse organisationer. Skolen er opkaldt efter fru Agnete Grenness. Hendes erfaringer med en sent udviklet søster, der var fejlanbragt under den daværende åndssvageforsorg, inspirerede fru Grenness til at grundlægge Foreningsfællesskabet Ligeværd i slutningen af 1960’erne sammen med daværende undervisningsminister Kresten Helveg Petersen. Vi bærer Agnete Grenness’ navn med glæde, og vi fortsætter hendes vision om støtte til børn og unge med særlige behov.

Grennessmindes værdier

Troværdighed

Tillid

Engagement

Fælleskab

Undervisningen

Generelt arbejder vi med et udvidet undervisnings- og læringsbegreb, hvilket betyder, at alle aktiviteter sigter mod personlig udvikling samt styrkelse af færdigheder og kompetencer. Undervisningen tilrettelægges ofte tværfagligt og med tæt sammenhæng mellem boglige og praktiske aktiviteter, så de bliver mere meningsgivende for eleverne.

Der undervises i fagene dansk, matematik, idræt, hjemkundskab og eventuelt engelsk med udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau og mulighed for at lære. Den øvrige fagrække belyses gennem projekt- og temaundervisning, med hensyn til den enkelte elevs mulighed for deltagelse. Den boglige undervisning tilpasses den enkelte elevs niveau og udviklingspotentiale, og vi arbejder altid ud fra individuelle mål i dansk, matematik og engelsk.

Skolens undervisere er specialiserede inden for behandling og specialundervisning. De tilrettelægger undervisningen med en bred vifte af materialer, faglitteratur og digitale undervisningsprogrammer.

Vi arbejder også med elevernes personlige og sociale udviklingsmål, og i samarbejde med sagsbehandler og forældre identificerer vi ofte særlige indsatsområder med konkrete mål.

Nationale test gennemføres medmindre vi vurderer, at en elev ikke besidder tilstrækkelige faglige kundskaber til at gennemføre testen. I så fald fritages eleven i samarbejde med forældrene og hjemkommunen.

Faglige mål og elevplan udarbejdes af skolens undervisere og præsenteres to gange årligt i statusskrivelserne om den enkelte elev.

Om skolens huse

Eleverne er fordelt på skolens seks huse. Skovbrynet og Engen er for de yngre elever, mens Lunden, Haven, Oasen og Udsigten er for de ældre elever. Der er ca. 6-8 elever og 3 undervisere i hvert hus.

Husene åbner kl. 8.15 hver morgen, og undervisningen begynder kl. 8.30. Skoledagen slutter kl. 14.15 alle ugens dage. Efter aftale med elevens hjemkommune kan vi tilbyde pasning morgen og eftermiddag, primært rettet mod skolens yngre elever.

Der er mulighed for at hvert hus en gang årligt kan tage på lejrskole  i Danmark eller Sverige.

Vejledning på Grennessminde Birkerød

Grennessminde Birkerøds vejleder, Helle Bisgaard, står for vejledning af skolens udskolingselever. Med over 10 års erfaring og en diplomuddannelse i vejledning, har Helle et godt samarbejde med UU-vejlederne i vores samarbejdskommuner.

Helle afholder løbende individuelle og fælles vejledningssamtaler med eleverne i løbet af skoleåret. Hun arrangerer kurser og erhvervspraktikker, hvor eleverne komme ud at prøve, hvordan det er at gå på arbejde og være en del af en arbejdsplads. Helle arrangerer også besøg på efterskoler, uddannelsessteder og uddannelsesmesser.

I 8., 9. og 10. klasse deltager Helle i elevernes statusmøder. Forældre er velkomne til at kontakte Helle via mail (helleb@grennessminde.dk) eller telefon (45 82 95 15) for yderligere hjælp og støtte.