Om Grennessminde

Historien

Grennessminde Birkerød er et behandlings- og specialskoletilbud for op til 40 børn og unge fra 2. til 11. klassetrin fordelt på seks huse.

Alle vores elever har særlige vanskeligheder og behov. Vi rummer blandt andet børn og unge med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, hjerneskader, tilknytningsforstyrrelser, socio-emotionelle forstyrrelser samt sent udviklede børn og unge som kan have en mangelfuld intellektuel udvikling.

Grennessminde Birkerød har eksisteret siden 1977, og er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte uden bindinger til politiske eller religiøse organisationer. Skolen er opkaldt efter fru Agnete Grenness. Hendes erfaringer med en sent udviklet søster, der var fejlanbragt under den daværende åndssvageforsorg, inspirerede fru Grenness til at grundlægge Foreningsfællesskabet Ligeværd i slutningen af 1960’erne sammen med daværende undervisningsminister Kresten Helveg Petersen. Vi bærer Agnete Grenness’ navn med glæde, og vi fortsætter hendes vision om støtte til børn og unge med særlige behov.

Grennessmindes værdier

Troværdighed

Tillid

Engagement

Fælleskab

Om skolens huse

Eleverne er fordelt på skolens seks huse. Skovbrynet og Engen er for de yngre elever, mens Lunden, Haven, Oasen og Udsigten er for de ældre elever. Der er ca. 6-8 elever og 3 undervisere i hvert hus.

Husene åbner kl. 8.15 hver morgen, og undervisningen begynder kl. 8.30. Skoledagen slutter kl. 14.15 alle ugens dage.

Efter aftale med elevens hjemkommune kan vi tilbyde pasning morgen og eftermiddag, primært rettet mod skolens yngre elever.

Der er mulighed for at hvert hus en gang årligt kan tage på lejrskole  i Danmark eller Sverige.

Indskrivning

Indskrivning af nye elever foregår efter aftale med skolens souschef Iben Steen. Opstår der et akut behov for en plads, kan vi som regel finde en løsning.

Henvendelse vedrørende nye elever sker på skolens telefonnummer 45 82 95 15 eller på mail grennessminde@grennessminde.dk. Vi tilbyder gerne guidet rundvisning på skolen efter aftale.

Samarbejdsparter

Grennessminde har et tæt samarbejde med en bred vifte af personer omkring hver enkelt elev, herunder forældre, sagsbehandlere, psykologer, familierådgivere, fysioterapeuter med flere. Vi samarbejder med kommuner i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Vi samarbejder med PPR i Rudersdal Kommune, som blandt andet deltager i løbende indskrivning og revisitation til det efterfølgende skoleår af den enkelte elev. Vi har ligeledes et etableret samarbejde med sundhedstjenesten og logopæder i Rudersdal Kommune.