Ansatte

Med omkring 27 ansatte og 40 elever har skolen en størrelse der gør, at alle kender hinanden og at der er et trygt fællesskab på Grennessminde Birkerød.

Det pædagogiske personale
Underviserne på Grennessminde Birkerød (GMB) er uddannede pædagoger eller lærere. Mange har deltaget i relevant efteruddannelse eller på kurser, og de fleste har lang erfaring fra arbejdet med elever i vores målgruppe. Vi planlægger pædagogiske dage hen over et skoleår, hvor fokus er på medarbejdernes faglige udvikling og hvor der er tid til planlægning. Medarbejderne har mulighed for at deltage i eksterne kurser og relevante konferencer, og der gives supervision til alle teams med eksterne supervisorer.

Vejleder
Vi lægger vægt på at tilrettelægge den bedst mulige udslusningsproces for den enkelte elev. Til at varetage udskolingsopgaverne har vi specialuddannet vejleder som desuden er uddannet cand.mag. i dansk. Vejlederen står for afgangsforløb i dansk og iværksætter praktikker samt eksterne og interne kursusforløb for eleverne, hvor dette måtte være relevant.

Psykolog
Skolens psykolog samarbejder med ledelse, undervisere, vejleder og administrativt personale.
Psykologens opgaver er at udarbejde behandlingsplaner for eleverne, deltage i teammøder/statusmøder, teste eleverne efter behov, undervise og yde fagsupervision til skolens undervisere, have samtaler med elever og forældre, yde familiebehandling og meget andet.

IT
Vi samarbejder med IC-Gruppen som står for it-administration, support til husene, til den enkelte underviser og eleverne i forhold til kompenserende it-hjælpemidler og it-undervisningsprogrammer mv.

Teknisk afdeling
Grennessminde Birkerød har sin egen tekniske afdeling som driver og vedligeholder vores bygninger og arealer. Teknisk afdeling forestår også istandsættelse og mindre ombygninger.

Den daglige ledelse
Den daglige ledelse samt indskrivning af elever varetages af forstander Thomas Bakke og souschef Iben Steen.

Ledelsen

Engen

Haven

Lunden

Oasen

Skovbrynet

Udsigten

Vejleder

Psykolog

Administrationen

Teknisk afdeling

Vikarer