Til forældre

Tæt samarbejde

På Grennessminde værdsætter vi det tætte samarbejde med elevernes forældre, som strækker sig fra formelle statusmøder og uformelle arrangementer i løbet af skoleåret til den daglige kommunikation. Konstruktivt samarbejde mellem forældre og skole er afgørende for at sikre den bedst mulige støtte og udvikling for hver enkelt elev.

Vi afholder to årlige statusmøder og udarbejder derefter statusskrivelser. Disse møder og skrivelser tjener til at beskrive, diskutere og evaluere det pædagogiske arbejde samt elevens faglige niveau og udvikling. På denne måde ønsker vi at sikre, at alle involverede parter er informerede og engagerede i elevens trivsel og læring.

Indskrivning og visitation

Det er elevens bopælskommune der visiterer til Grennessminde Birkerød. Bopælskommunens socialforvaltning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) sender relevante beskrivelser af eleven til os. Beskrivelserne bruger vi til at vurdere om vi kan hjælpe og udvikle den pågældende elev. Dette suppleres med ét eller flere besøg samt et indskrivningsmøde, hvor eleven, forældre og kommunens sagsbehandler deltager.

Forældre er altid velkomne til at kontakte os på 45 82 95 15 eller grennessminde@grennessminde.dk for at høre nærmere om os, eller aftale en guidet rundvisning på skolen.

 

Orienteringsskrivelse

Ved indskrivning af elever beder vi forældre underskrive  orienteringsskrivelsen. Formålet med orienteringsskrivelsen er at oplyse om hvad Grennessminde gør med elevernes persondata.

Vi anbefaler kommende forældre at læse orienteringsskrivelsen på forhånd, selvom den også præsenteres og forklares ved indskrivningsmødet, hvor den ligeledes underskrives. Forældrene får en kopi med hjem.