Til fagpersoner

Grennessminde Birkerød drives af en selvejende fond med almennyttigt formål og uden bindinger til politiske eller religiøse organisationer. Vi er omkring 27 dedikerede medarbejdere. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstander Thomas Bakke og souschef Iben Steen.

Menneskesyn, pædagogik og dagbehandling

På Grennessminde Birkerød har vi mere end 40 års erfaring i arbejdet med vores målgruppe. Vi ser hver enkelt elev som unik, og vi tilpasser vores rammer, så vi kan rumme alle vores elever, også selvom de har store faglige, sociale eller personlige udfordringer i hverdagen.

De daglige aktiviteter for den enkelte tager udgangspunkt i hans/hendes funktionsniveau og tilrettelægges ud fra en holdning om, at alle er gode til noget.

Nøglebegreberne i den pædagogiske praksis er den tætte relation mellem undervisere og elever, løsningsfokuseret pædagogik, en struktureret og genkendelig hverdag, visualisering af rutiner og aktiviteter, fokus på ressourcer og styrker hos den enkelte samt medinddragelse af eleverne på deres niveau. Humor og glæde har en stor plads i dagligdagen på skolen – mange problemer kan løses ad smilets vej.

Elevernes dagligdag foregår i små overskuelige praksisfællesskaber. Eleverne visiteres til de forskellige elevgrupper ud fra vores pædagogiske vurdering af, hvor de fagligt, socialt, personligt og aldersmæssigt vil profitere af at blive inkluderet.

Vi er et behandlings- og specialskoletilbud hvor de to elementer er uadskillelige. Målet er at tilrettelægge en hverdag, som giver den tryghed der skal til for at fremme personlig, faglig og social udvikling for den enkelte elev. Der er tæt og målrettet guidning af eleverne for at støtte og hjælpe dem med at udvikle egne ressourcer og deltage ligeværdigt i fællesskabet på en måde så det skaber læring for den enkelte.

I samarbejde mellem underviserne og skolens psykolog afholdes der en gang årligt behandlingskonference om den enkelte elev, og på den baggrund udarbejdes der behandlingsplan og udviklingsmål som præsenteres i de halvårlige statusskrivelser.

Indskrivning

Indskrivning af nye elever foregår efter aftale med skolens souschef Iben Steen. Opstår der et akut behov for en plads, kan vi som regel finde en løsning.

Henvendelse vedrørende nye elever sker på skolens telefonnummer 45 82 95 15 eller på mail grennessminde@grennessminde.dk. Vi tilbyder gerne guidet rundvisning på skolen efter aftale.

Samarbejdsparter

Grennessminde har et tæt samarbejde med en bred vifte af personer omkring hver enkelt elev, herunder forældre, sagsbehandlere, psykologer, familierådgivere, fysioterapeuter med flere. Vi samarbejder med kommuner i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Vi samarbejder tæt med PPR i Rudersdal Kommune, og har et etableret samarbejde med sundhedstjenesten.