Til fagpersoner

Grennessminde Birkerød drives af en selvejende fond med almennyttigt formål og uden bindinger til politiske eller religiøse organisationer. Vi er omkring 27 dedikerede medarbejdere. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstander Thomas Bakke og souschef Iben Steen.

Menneskesynet

På Grennessminde Birkerød har vi mere end 40 års erfaring i arbejdet med vores målgruppe. Vi ser hver enkelt elev som unik, og vi tilpasser vores rammer, så vi kan rumme alle vores elever, også selvom de har store faglige, sociale eller personlige udfordringer i hverdagen.

De daglige aktiviteter for den enkelte tager udgangspunkt i hans/hendes funktionsniveau og tilrettelægges ud fra en holdning om, at alle er gode til noget.

Specialundervisningen

Generelt arbejder vi med et udvidet undervisnings- og læringsbegreb, hvilket betyder, at alle aktiviteter sigter mod personlig udvikling samt styrkelse af færdigheder og kompetencer. Undervisningen tilrettelægges ofte tværfagligt og med tæt sammenhæng mellem boglige og praktiske aktiviteter, så de bliver mere meningsgivende for eleverne.

Der undervises i fagene dansk, matematik, idræt, hjemkundskab og eventuelt engelsk med udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau og mulighed for at lære. Den øvrige fagrække belyses gennem projekt- og temaundervisning, med hensyn til den enkelte elevs mulighed for deltagelse. Den boglige undervisning tilpasses den enkelte elevs niveau og udviklingspotentiale, og vi arbejder altid ud fra individuelle mål i dansk, matematik og engelsk.

Skolens undervisere er specialiserede inden for behandling og specialundervisning. De tilrettelægger undervisningen med en bred vifte af materialer, faglitteratur og digitale undervisningsprogrammer.

Vi arbejder også med elevernes personlige og sociale udviklingsmål, og i samarbejde med sagsbehandler og forældre identificerer vi ofte særlige indsatsområder med konkrete mål.

Nationale test gennemføres medmindre vi vurderer, at en elev ikke besidder tilstrækkelige faglige kundskaber til at gennemføre testen. I så fald fritages eleven i samarbejde med forældrene og hjemkommunen.

Faglige mål og elevplan udarbejdes af skolens undervisere og præsenteres to gange årligt i statusskrivelserne om den enkelte elev.

Pædagogikken og behandlingen

På Grennessminde Birkerød har vi mere end 40 års erfaring i arbejdet med vores målgruppe. Vi ser hver enkelt elev som unik, og vi tilpasser vores rammer, så vi kan rumme alle vores elever, også selvom de har store faglige, sociale eller personlige udfordringer i hverdagen.

De daglige aktiviteter for den enkelte tager udgangspunkt i hans/hendes funktionsniveau og tilrettelægges ud fra en holdning om, at alle er gode til noget.

Relationskompetencerne

På Grennessminde vægter vi meget højt, at underviserne evner at indgå i trivsels- og udviklingsunderstøttende samspil og kontakt med eleverne.

At elever med udfordringer og mange nederlag i bagagen får mulighed for at være i kontakt og relationer, hvor de mærker at der er voksne, der kan lide dem og deres selskab, er noget af det allermest betydningsfulde i arbejdet.

Kontakten og relationen er forudsætningen for, at de metoder vi trækker på i hverdagen, får det liv og den effekt, som de gør.

At eleverne møder empatiske, engagerede og stabile undervisere, er i sig selv en vigtig og bærende del af pædagogikken og behandlingsarbejdet på Grennessminde.

Vejledning på Grennessminde Birkerød

Grennessminde Birkerøds vejleder, Helle Bisgaard, står for vejledning af skolens udskolingselever. Med over 10 års erfaring og en diplomuddannelse i vejledning, har Helle et godt samarbejde med UU-vejlederne i vores samarbejdskommuner.

Helle afholder løbende individuelle og fælles vejledningssamtaler med eleverne i løbet af skoleåret. Hun arrangerer kurser og erhvervspraktikker, hvor eleverne komme ud at prøve, hvordan det er at gå på arbejde og være en del af en arbejdsplads. Helle arrangerer også besøg på efterskoler, uddannelsessteder og uddannelsesmesser.

I 8., 9. og 10. klasse deltager Helle i elevernes statusmøder. Forældre er velkomne til at kontakte Helle via mail (helleb@grennessminde.dk) eller telefon (45 82 95 15) for yderligere hjælp og støtte.

Mobiltelefon- og skærmpolitik

Hvert hus har klare retningslinjer for brug af mobiltelefoner, iPads og computere i løbet af skoledagen. De fleste huse kræver, at eleverne afleverer deres egne enheder ved ankomst og får dem tilbage ved skoledagens afslutning. De ældste elever har tilladelse til at beholde deres telefoner efter frokost.

Eleverne kan altid hente deres telefoner, hvis de skal bruge dem i undervisningen. Hvis der er vigtige opkald, kan eleverne altid låne en telefon, ligesom forældre og pårørende altid kan kontakte skolen.

Skolen opretholder denne praksis for at sikre ro og fokus for hver enkelt elev. Mobiltelefoner kan meget nemt stjæle opmærksomheden og give unødige forstyrrelser, når eleven skal følge med på de sociale medier, diverse nyhedstjenester mv.

Dispensation for disse regler kan gives til enkelte elever under særlige omstændigheder og betingelser.