Udtalelser

Tidligere elev:
“Tak for nogle gode år på Grennessminde, jeg tænker tit tilbage på de år jeg har haft og hvor meget I har hjulpet mig og hvor gode venner og oplevelser jeg fik. Det vil jeg takke jer for, den bedste skole jeg har gået på, jeg savner jer alle sammen 🙂 <3 <3”

Tidligere elev:
“Den bedste skole jeg har gået på 🙂 🙂 <3 <3 Tak for alt det i har gjort”

Mor til dreng:
“Min søn er virkelig glad for skolen og det fryder mit hjerte, at han glæder sig om morgenen og er glad om eftermiddagen! 🙂
Han er også meget træt og sover kl. 20.30 hver dag. Det er skønt.
Der var én dag han holdt fri, samme aften sagde han ”øv, jeg er ked af at jeg ikke var i skole i dag – jeg skulle havde farvelagt en Batman-tegning!”
Tak for alt! Det er den helt rette skole han er på, og det gør mig så glad.”


Forældre til dreng:

“Til ALT personalet
Tusind tak for den store forskel I gør for alle børnene, ikke mindst vores søn.
Vi har fået vores glade dreng tilbage.
Vi ønsker jer og jeres familier en rigtig god og glædelig jul samt et fantastisk hyggeligt nytår”

Far til dreng:
“Endnu engang tak for at I evner at hive min søn op på det niveau han er på nu.
Han er hos mig hver 2. weekend og er som udgangspunkt en glad dreng, som virkelig er rykket frem, og udviser meget mere overskud over for min del af familien, som han nu også selv opsøger, og spørger ind til.
Det var der slet ikke overskud til sidste år i samme grad.
Hans viden og måden han finder ud af ting, såsom tekniske begreber, men også de mere almindelige ting i hverdagen, såsom musik, spil, legetøj, sport osv. er imponerende, og jeg kan til tider slet ikke følge med mere.
Så tak for jer, I er de bedste!
Med venlig hilsen
Den glade far, Claus”

Forældre til dreng:
“Vi vil herved sige til alle jer, der har været en del af vores søns liv, mens han har været på Grennessminde.
HJERTELIG TAK!
For jeres KÆMPE engagement, jeres store ekspertise og VARME hjerter.”

Forældre til dreng:
“Vores dreng der plejede at være den slappeste dreng på hele skolen, kom hjem idag fra Skt. Hans løbet i Roskilde og fortalte at han vandt 5 km. Han er så meget i udvikling – og jeg kan slet ikke fortælle hvor meget lykke det giver i min mave at tænke på, hvad Grennessminde har gjort for ham – og dermed også os forældre.”

Tidligere elev:
“Hej med jer !
Jeg vil ønske jer alle sammen og jeres familier en rigtig god jul og et godt nytår !
Dette år har som bekendt været et af de mest overraskende år i mit liv !!
Tænk at jeg skulle ende på handelsskolen og få gode karakterer og det hele. Jeg har lige fået årskarakter, og den laveste karakter jeg fik, var 10 ! – Og det er efter den nye skala….
Og I ved at jeg ikke ville stå her i dag, hvis det ikke havde været for jer.”

UU-vejleder fra Hvidovre Kommune:
“Jeg vil gerne have lov til at sige tak for 20 års rigtig godt samarbejde her på min sidste arbejdsdag.
Det har været spændende og inspirerende at følge den rivende udvikling, som er sket på Grennessminde gennem de mange år.
Ingen tvivl om at I har været med til at give mange unge i Hvidovre en bedre start på deres voksenliv.
Mange sommerhilsener, Karin”

Elev efter lang betænkningstid:
”Det eneste dårlige ved Grennessminde er…. når gederne slipper ud”

Far til datter:
“I skal have en kæmpe stor tak for jeres indsats i arbejdet med min datter, jeg har været super glad for jeres yderst professionelle og kompetente arbejde med min datter. I har gjort jeres bedste og det har været en super god oplevelse at være tilknyttet Grennessminde.
Det har ikke været nogen nem opgave, men i har klaret det godt og det er jeg meget taknemmelig for 🙂
1000 tak 🙂 i har gjort en stor forskel for mig og det er dejligt at der findes så gode dejlige mennesker som jer som har det mod og sympatiske tilgang til at arbejde med børn som har helt særlige behov.”

Tidligere elev, Josefine:
“I skal bare vide at Grennessminde har betydet alt for mig! Og at jeg ikke vil vide hvor jeg var den dag i dag, hvis ikke jeg havde fået tilbuddet af jer! Jeg kan slet ikke sætte ord på hvor vildt jeg har fået det! Efter at være startet for to år siden!
Jeg har endelig fået mig nogen rigtige venner. Jeg har lært mig selv bedre og kende, jeg har fået mere selvtillid! Stærkere selvværd! Jeg har fået 12 i min Dansk Eksamen som jeg aldrig havde troet ville lykkedes! Og bedst af alt kan jeg se at jeg har en fremtid! Jeg synes det er svært at skulle sige på gensyn til jer! Og jeg synes det er utrolig hårdt at skulle stoppe! Men min tårer er ikke kun sorg! Jeg græder også af glæde! Da jeg synes det er så fantastisk et tilbud i kan give unge mennesker som mig! Jeg glæder mig til at komme til jeres sommer og vinterfest næste år og næste igen! OSV! Jeg håber at de nye elever får ligeså meget glæde ved stedet som jeg har fået! Og opnår ligeså meget som jeg har gjort! Så held og lykke fremover! Og på Gensyn! :’-)”

Mor til dreng:
“Jeg er dybt taknemmelig for den fantastiske indsats Grennessminde Birkerød har gjort, det er en fantastisk skole, og aldrig har jeg oplevet Simon så glad og i så fin balance, som efter han kom dertil. Det gjorde en kæmpe forskel for vores kære dreng, og viser hvor essentiel den rigtige støtte er for både udvikling og livsglæde. Jeg er sikker på at Simon nok skal klare sig, hvis vi sammen hjælper ham med at finde de rette sammenhænge fremover.
De bedste hilsner
Simons mor”

Forældre til dreng:
“Som forældre til en elev på Grennessminde i Birkerød vil vi udtrykke stor glæde og tilfreds med skolen. Vores søn, som har indtil flere alvorlige diagnoser, der medfører store vanskeligheder, hvad angår det adfærdsmæssige såvel som socialt- og indlæringsmæssige, har gået på skolen i 6 år.
I den årrække har vi haft et tæt og kontinuerligt samarbejde med skolen. Vores søn har gået på to af skoles huse, hvor vi begge steder har samarbejdet med lærere, støttepersoner, pædagog, psykolog og erhvervsvejleder.
Igennem alt samarbejdet har vi altid oplevet skolen som en seriøs, engageret og professionel samarbejdspartner, der på helt unik vis forstår at kombinere høj faglighed med empati og menneskelig forståelse.
Dette giver sig f.eks. udtryk i at skolen ser- og giver muligheder, i stedet for at se begrænsninger. De positive sider bliver formuleret og beskrevet. Man forholder sig realistisk og sagligt til negative/vanskelige sider hos eleven, og sammen med elev og forældre findes konstruktive løsningsmodeller, som der arbejdes målrettet med.
Skolens gode evne til at samarbejde med de offentlige instanser samt deres store viden om tilbud og fremtidsmuligheder, må også fremhæves som noget ganske særligt.
Grennessminde Birkerød er en skole der møder forældre og elever med stor respekt. Deres store, seriøse arbejde gør det muligt at udvikle og vedligeholde færdigheder, menneskeligt som fagligt, der kommer den enkelte elev (vores søn) til glæde og gavn i fremtiden.
Med venlig hilsen fra Kai”

Forældre til dreng:
“Alexanders ophold på Grennessminde har betydet så meget for vores dreng, at vi gerne her vil skrive en lille historie som måske kan hjælpe andre børn og forældre som er i samme situation som vi var i engang.
Vi havde en dreng som gik i en almindelig folkeskole med meget få støttetimer, som var indesluttet, meget lidt social og havde et meget lavt selvværd og ikke fulgte klassen rent fagligt.
Vi havde mange seje kampe med “systemet”, og følte at noget måtte gøres.
Så derfor tog jeg for et par år siden kontakt til skolen, og fik her allerede det første indtryk af en skole der tog min henvendelse meget seriøst.
Jeg fik arrangeret et møde med underviseren samt skolens daværende leder, hvor vi fik en snak om vores søn og hvorfor vi evt. ønskede at Alexander blev indstillet til et skoleophold på Grennessminde.
Jeg fik her et godt indblik om skolens idégrundlag samt måden hvorpå man takler hver elevs mangler og behov for hjælp ud fra begreber jeg slet ikke kunne genkende fra en almindelig skolehverdag, Alexander havde på dette tidspunkt.
Det lykkedes efter en del hårdt arbejde samt hjælp fra mennesker og personer indenfor i systemet at få Alexander ind på Grennessminde sidst i skoleåret – en slags indslusning inden sommerferien.
Vi kunne allerede se, på de blot 2 uger han fik sammen med elever samt lærere på Oasen, at Alexander fik et helt andet syn på at gå i skole, så det var med god ro i sindet at vi efter sommerferien sendte Alexander afsted i skole.
Alexander faldt meget hurtigt ind i en rytme, dels med sig selv, men også det med at skulle være og lære noget nyt blandt andre og nye mennesker. Dette skal der lyde en meget stor tak til det lærerteam som er på “Oasen” – vi fik meget hurtigt en helt anden dreng hjem fra skole hver dag.
Alexander begyndte at se muligheder dels med indlæring – socialt samvær – samt hans egen rolle sammen med andre mennesker og skolearbejde i stedet for begrænsninger.
Underviserne på Oasen har virkelig “vækket” noget i Alexander som vi ikke kunne forestille os at han ville kunne udrette eller opnå på så kort en tid.
Man kan jo bare se på det vægttab på 32 kilo, som han har tabt på et skoleår, dette ville ikke være sket hvis han havde fortsat på en almindelig skole. Dette har medført at Alexander har rykket meget rent fagligt og ikke mindst gjort hans hverdag meget nemmere i andre sammenhænge og vi har fået en dreng med meget mere selvtillid og gå på mod i hverdagen.
Alexander kan virkelig se at det nytter noget at hænge i med skolearbejdet, han tager ej heller de mange “kampe” hjemme når der skal laves noget, det samme må gælde i skolen.
Vi håber for fremtiden at Alexander kan udvikle sig yderligere de kommende år på Grennessminde, således han kan blive klar til at blive udsluset til et liv med et godt arbejde og et liv han kan magte.
Vi ved der venter ham mange udfordringer det kommende år, men vi er ikke i tvivl om at han nok skal klare sig og komme et stort skridt videre mod et voksent liv hvor han er klædt på til at klare sig selv.
En god sommer til alle på Grennessminde.
Hilsen en glad og stolt Mor og Far”

Mor til dreng:
“Michael har en diagnose ”infantil autisme” som gør, at hans hverdag skal føles tryg og være meget struktureret. Han magtede ikke mange indtryk af gangen da han startede på Grennessminde og han fungerede ikke særlig godt socialt. I trygge rammer fungerede han fint, men når der var for mange mennesker omkring ham eller der skete for meget på for kort tid, så gik det indimellem galt, hvorpå han så trak sig fuldstændig tilbage og passede sig selv.
Michael er for det meste positiv, har humor og er meget hjælpsom overfor alle. Han har dog altid haft svært ved at give udtryk for sine følelser og tanker. Inden han startede på Grennessminde havde jeg lært ham at give udtryk for sine følelser ved at skrive dem ned på papir til mig. Samtidig brugte vi en skala fra et til ti som han brugte til at fortælle om hvordan hans humør var. Det var de måder vi kommunikerede på, hvis der var svære ting som følelser vi skulle tale om.
Grennessminde er nok det sted hvor Michael har udviklet sig mest. Her fik han gode venner og han blev inspireret til at skrive en bog om sit liv. Michael har altid være god til at skrive digte og historier, men at skrive om sit liv er nok den største udfordring han endnu har mødt. Der har dog hele tiden været en underviser der på alle måder har holdt fast i ham og fortsat motiverede ham, når han synes det var for svært eller virkede uoverskueligt.
Det er der, jeg især mener Grennessminde har en af sine mange styrkesider.
Styrkesider som undervisernes engagement og varme overfor den enkelte elev, samt deres tro på, at den unge er noget helt særligt. Michael er altid blevet mødt som den han er. Michael var meget ked af at stoppe på Grennessminde. Her havde han sin base, med trygge omgivelser, meget kompetente undervisere og nogle dejlige venner.
Michael har overfor mig fortalt, at det er det bedste sted han nogensinde har været. I hvert fald det sted hvor han har udviklet sig mest, både psykisk og socialt.
Michael er kommet videre i livet efter Grennessminde. Men det var på Grennessminde han lærte at sætte ord på følelser (verbalt), selvom det var en hård kamp, og det var der han lærte at åbne op for andre. Hans selvbiografi er nok hans største bedrift og med underviserens støtte og tålmodighed blev han inspireret og hjulpet i gang.
Som mor til Michael har jeg kunnet følge med på sidelinjen. Jeg har oplevet hans positive udvikling og den måde han er blevet mødt på. På Grennessminde er han altid blevet mødt med humor, tålmodighed, nysgerrighed, varme og empati.
Som mor er jeg taknemmelig over at han har været en del af Grennessminde Birkerød.”